Wycena znaków towarowych

Wycena znaków towarowych

1. Co wyceniamy:

• Znaki towarowe zarejestrowane i niezarejestrowane
• Znaki firmowe zarejestrowane i niezarejestrowane
• marki
• patenty
Spytaj się o wycenę projektu: ….@profin.consulting

2. Cel wykonywanych wycen:

• zmiana formy prawnej działalności,
• fuzje i przejęcia,
• zabezpieczenie kredytowe,
• transakcje kupna / sprzedaży,
• podwyższanie kapitału własnego,
• ustalenie wysokości opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego przez zewnętrzną spółkę

3. Jak przebiega proces wyceny przedsiębiorstwa:

1. uzgodnienie ze zleceniodawcą celu wyceny przedsiębiorstwa;
2. analiza otrzymanych dokumentów finansowych (sprawozdań finansowych, harmonogramów spłat kredytów, prognoz finansowych firmy itp.)
3. wybór metody wyceny, zależnie od celu i ustaleń ze Zleceniodawcą;
4. ustalenie wartości przedsiębiorstwa;
5. przekazanie Zleceniodawcy raportu z wyceny, napisanego w sposób przejrzysty i zrozumiały.