Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa

1. Co wyceniamy:

• Przedsiębiorstwa
• Spółki kapitałowe i osobowe
• Zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP)
• Udziały w kapitale własnym
Spytaj się o wycenę projektu: ….@profin.consulting

2. Cel wykonywanych wycen:

• zmiana formy prawnej działalności,
• zabezpieczenie kredytowe,
• transakcje kupna / sprzedaży,
• postępowanie upadłościowe,
• likwidacja przedsiębiorstwa
• łączenie i podział przedsiębiorstw
• podwyższanie kapitału własnego
• kontrola wartości kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo przez właściciela
• wystąpienie wspólnika ze spółki

3. Stosowane metody:

• dochodowe,
• majątkowe,
• porównawcze,
• mieszane.
Wybór metody wyceny uzależniony jest od celu wyceny i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

4. Jak przebiega proces wyceny przedsiębiorstwa:

1. uzgodnienie ze zleceniodawcą celu wyceny przedsiębiorstwa;
2. analiza otrzymanych dokumentów finansowych (sprawozdań finansowych, wykazu środków trwałych, harmonogramów spłat kredytów, prognoz finansowych firmy itp.)
3. wybór metody wyceny, zależnie od celu i ustaleń ze Zleceniodawcą;
4. ustalenie wartości przedsiębiorstwa;
5. przekazanie Zleceniodawcy raportu z wyceny, napisanego w sposób przejrzysty i zrozumiały.