O NAS

Dr Iwetta Budzik-Nowodzińska – doktor nauk ekonomicznych, Od roku 1999 jest pracownikiem Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości Politechniki Częstochowskiej. Ukończone studia podyplomowe oraz odbyta praktyka zawodowa w zakresie szacowania nieruchomości. Specjalizuje się w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i inwestycji. Jest specjalistą w zakresie wyceny przedsiębiorstw, patentów, znaków towarowych i firmowych. Jest wykonawcą wielu analiz: finansowych, efektywności inwestycji oraz wycen przedsiębiorstw i ich składników.

Prof. dr hab. inż. Paweł Nowodziński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (dyscyplina nauki o zarządzaniu). Od roku 1998 jest pracownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Częstochowskiej. Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz strategicznych oraz konkurencyjnych strategii biznesowych dla przedsiębiorstw różnych branż. Członek Rady Nadzorczej Grupy LEW SA – ogólnopolskiego operatora sieci sprzedaży elektronicznej i dostawcy elektronicznych rozwiązań sprzedażowych.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik – specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe nr 2519, uprawnienia bankowe nr 1874/XXXIII/01). Kierownik Katedry Zarządzania Produkcji i Logistyki Politechniki Częstochowskiej, wykładowca na kilku polskich uczelniach. Jest specjalistą w zakresie wyceny przedsiębiorstw, patentów, znaków towarowych i firmowych. Autor analiz prywatyzacyjnych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Jest autorem wielu programów restrukturyzacyjnych oraz strategii rozwoju firm. Członek Rady Nadzorczej UNIMOT Express Sp. z o.o.